Cosmeceuticals - Kosmeceutika

Změny organismu, které souvisejí s postupujícím věkem, jsou nevyhnutelné a týkají se i pokožky. Celosvětové ukazatele stále udávají, že pěkný vzhled je trvale požadován. A dnes se tento trend týká nejen žen, ale i mužů, i ti přistoupili na tuto společenskou filosofii. (Před 35 lety se tento zájem projevoval v Itálii u 75 % mužů, ale v Anglii a u nás to bylo jen u 14 % mužů.) Tento zájem nevychází jen z potřeby osobního uspokojení a zvýšení sebevědomí ve společnosti, ale někdy to je i požadavek zaměstnavatelů. Většina mluvčích organizací i orgánů jsou lidé mladistvého vzhledu, nejčastěji pohledné, pěkné ženy. Je proto zcela logické, že zájem o svůj zevnějšek se dá vyjádřit i ekonomicky. Za minulý rok se v USA vydalo na péči o vzhled již 12,5 miliardy dolarů, to je za zákroky chirurgické i za prostředky řazené mezi kosmetické. Tento zájem ovšem přinesl pochopitelně značný tlak na odborníky, zabývající se problematikou změn souvisejících s věkem, ale i s funkcí jednotlivých orgánů.

Dermatologové, biochemici i další odborníci již dokáží charakterizovat změny probíhající či ovlivňující stav a vzhled pokožky. Již tady byla o nich řeč. Tato zjištění vedla samozřejmě k hledání cest, které by mohly situaci měnit, nebo faktorů, které na ni mají vliv. Samozřejmě, společenská objednávka je vždy největší stimul, i pro vědní obory. Problematika kosmetiky se stala zajímavou i pro vědecká pracoviště, výzkum se přesunul od velkých výrobců a izolovaného zájmu odborníků na skutečně velká odborná pracoviště, často nezávislá, při vysokých školách nebo samostatných součástech vysokých škol. Jistě to souvisí s rozvojem vědy a technickými možnostmi, vznikl obor kosmetologie jako vědecká disciplína, který udělal nesmírný pokrok evidentně související s tlakem společenské objednávky. Při tom je zcela běžné, že při řešení problémů se rozvíjí spolupráce na mezinárodní úrovni. Takový zájem odborníků pochopitelně začal měnit náhledy na možnosti kosmetiky.

Před 50 lety se odborníci snažili analyzovat kožní maz, aby napodobovali jeho funkci. Ale i to byl pokrok, protože před tím se uvažovalo, že kožní maz může být jednou z cest likvidace – vylučování látek z těla. Rozvoj vědy tedy umožnil obecně zcela jiné pohledy na změny způsobené věkem i jinými faktory a základním bylo zjištění, že je možno vstupovat do procesu změn a že se dají nalézt prostředky, které tyto změny (např. stárnutí) mohou ovlivnit, pochopitelně raději tím příznivým směrem. Tento pokrok však přivedl kosmetiku na hranici svých možností daných definicí. Ohraničení podle této definice je v USA ještě výraznější než u nás v EU. Proto přišel právě z USA od věhlasných dermatologů impuls posunout hranici možností kosmetiky od funkce dekorativní, pečující k udržení v dobrém stavu a ke zlepšení stavu a vzhledu. Proto vznikl termín COSMECEUTICAL, který jakkoli není oficiální, nikde na světě nebyl oficiálně přijat, přesto všude na celém světě je vnímán i největšími odborníky jako nejvyšší kategorie kosmetiky. Označení „cosmeceutical“ je používáno ve všech odborných i vědeckých časopisech jako běžné, přesné, srozumitelné a vždy se týká výrobků a jejich surovin, které představují skutečný vrchol současných kosmetických možností. Právě pro svou „neoficiálnost“ je třeba toto označení vysvětlovat a připomínat jeho vědecký základ.

RNDr. SoběslavFiker, Csc.